AlejTech/O firmě/Systém práce
Přejít na navigaci

Systém práce AlejTech

Cesta k úspešnému projektu prochází jednotlivými fázemi:


1. Analýza projektu
 

Analýza potřeb zákazníka - je nutné přesně zanalyzovat cíle, kterým má projekt sloužit a navrhnout ideální koncepci. Vzhledem k rozhodujícímu významu této fáze je pro nás důležitá komunikace se zákazníkem. Každý projekt představuje řešení šité na míru daným požadavkům. Jako součást přípravy na realizaci vyplní zákazník i Dotazník ke grafice.


2. Návrh řešení
 

Podle analýzy potřeb zákazníka navrhneme řešení funkčnosti web stránky, programování jednotlivých částí, stanovení ceny a časové specifikace.


3. Podpis smlouvy
 

Pokud zákazník souhlasí s navrženou cenovou a časovou specifikací, následuje příprava smlouvy o dílo a její podepsání oběma stranami.


4. Grafický návrh
 

Na základě předchozí analýzy a dotazníku ke grafice je vypracován grafický návrh, který dostane zákazník k připomínkování a následně se dopracuje do finální podoby.


5. Aktivace projektu
 

Po schválení grafického návrhu následuje aktivace projektu a požadovaných modulů.


6. Dodatečné programování (není vždy nutné)
 

Programování požadované specifické funkčnosti projektu - požadavky nad rámec standardních modulů. Protože se jedná o naše vlastní řešení, bez problémů vám doprogramovat jakoukoliv požadovanou funkcionalitu webu. Pokud má zákazník pouze standardní požadavky, tato fáze není nutná.


7. Zkušební verze
 

Na základě dodaných podkladů zhotovíme zkušební verzi projektu, kterou umístíme na zkušební internetovou adresu.


8. Testování
 

Zkušební verzi projektu na testovací adrese podrobí zkouškám naši zaměstnanci, zákazník i nezávislí testeři.


9. Zapracování připomínek
 

Připomínky získané při testování se v této fázi zapracují do konečné požadované podoby.


10. Implementace
 

Jakmile projekt na testovací adrese plně odpovídá představám zákazníka, implementujeme ho na ostrý server.


11. Finální verze
 

Závěrečnou fází je spuštění projektu do plného provozu na doméně zákazníka a podpis Protokolu o předání a převzetí díla.

Poraďte se s námi o službách, které potřebujete. My vám připravíme konkrétní cenovou nabídku.

Kontaktujte nás

Zatiaľ ďakujem, a som veľmi spokojná so stránkou. Určite vás budem odporúčať aj ďalej!

Natália Jacošová
general manager