Přejít na navigaci

AlejTech GOV
systém pro webstránky státní a veřejní správy

sluzby-pristupne

Legislativa Evropské unie stanovila standardy pro informační systémy veřejné správy, které ukládají povinnost dodržovat literu zákona pod hrozbou vysoké finanční pokuty.

Informace na internetových stránkách státních institucí musí být podle zákona o informačních systémech veřejné správy čitelné pro všechny:

 • pro nevidomé
 • pro lidi se zrakovým postižením
 • pro uživatele menšinových webových prohlížečů

Zákon o informačních systémech veřejné správy ukládá povinnost:

 • stránka musí být plně funkční i po vypnutí grafiky a jazyka JavaScript
 • obrázky musí mít textovou alternativu – hlasové čtečky pro nevidomé tento text čtou
 • kontrast barvy pozadí a barvy písma musí být dostatečný kvůli lidem se zrakovým postižením
 • tabulky nelze použít pro strukturování obsahu stránky
 • velikost textu na stránce se musí dát ovládat ve všech prohlížečích


Představujeme vám balík určený pro orgány státní správy a územní samosprávy:

 • Ústřední vládní instituce - vláda a ministerstva
 • místní státní správa - krajské a obvodní úřady
 • specializovaná místní státní správa - na úsecích silniční dopravy a pozemních komunikací, pozemkového a lesního hospodářství, sociálních věcí, rodiny a služeb zaměstnanosti, ochrany životního prostředí, školství atd..
 • územní samospráva - města a obce
 • vyšší územní celky a samosprávní kraje
 • zájmová samospráva - soudní samospráva, veřejnoprávní korporace v oblasti pojišťovnictví, zdravotnictví, sociálních věcí, životního prostředí, kultury, školství, tělovýchovy, atd.
 • vysoké, střední a základní školy

Hlavní přínosy redakčního systému AlejTech GOV:

 • systém splňuje kritéria zákona o informačních systémech veřejné správy
 • výrazná úspora provozních nákladů
 • možnost okamžité změny struktury a obsahu www stránky
 • jednoduché a intuitivní ovládání redakčního systému
 • snadné přidávání a editace podstránek
 • přístup do redakčního systému přes prohlížeč WWW stránek (Internet Explorer, Firefox, Opera ...)
 • generuje XHTML validní web stránky podle W3C standardů
 • podpora SEO — Search Engine Optimization — optimalizace pro vyhledávače
 • webstránky splňují kritéria přístupnosti a použitelnosti (Web Accessibility / Usability) - na základě Zprávy o stavu přístupnosti webových stránek (Web Accessibility) ve veřejném i soukromém sektoru, kterou vydalo Ministerstvo financí SR, webová stránka našeho klienta dosáhla nejlepší hodnocení

Nejčastější nedostatky webových stránek veřejné správy:

 • stránky se nezobrazují správně v různých typech prohlížečů
 • nejsou validní podle W3C standardů
 • neobsahují informace uložené zákonem
 • chybějící RSS kanál pro publikování aktualit
 • nemají informace v anglickém jazyce
 • nesprávný tvar kontaktních údajů
 • nesprávné tvary URL adres a popisků

Pokud se rozhodnete pro řešení AlejTech GOV, vaše webová stránka bude přesně podle zákonů a posledních standardů webdizajnu.

Viz také:

Poraďte se s námi o službách, které potřebujete. My vám připravíme konkrétní cenovou nabídku.

Kontaktujte nás

Ceník

Vyklikejte si jednoduše
požadované funkce web stránky
z našich modulů a okamžitě
se dozvíte cenu.
Přejít na ceník

Chtěl bych vám poděkovat za vzornou spolupráci. S vytvořenými stránkami jsem osobně velmi spokojen a zejména jsem potěšen vaši rychlostí.

Miroslav Červený
CIO .A.S.A. Česká republika