AlejTech/Novinky/Vytvorenie web stránky Príklady.eu
Přejít na navigaci

Vytvoření web stránky Príklady.eu jako pomůcka pro studenty

Vytvoření web stránky Príklady.eu jako pomůcka pro studenty

Příklady vznikli během více než 40 leté pedagogické praxe středoškolského učitele matematiky a fyziky. Příklady by vás mohly inspirovat při vašem středoškolském studiu a také při přípravě na vysoké školy. Úkoly jsou vybrány z různých středoškolských učebnic a matematických sbírek. Také z materiálů, které vydaly některé vysoké školy jako pomůcku k přijímacím zkouškám.

Web stránka zobrazuje nejprve zadání příkladu / úkoly, který můžete samostatně řešit. Respektive si můžete nechat přímo zobrazit řešení příkladu.

Stránka bude v budoucnu roząířená o možnost vyměňovat si zkušenosti s řešením příkladů mezi uživateli. Najdete na ní formulář na vkládání příkladů, které neumíte vyřešit a diskusní fórum.

Na web stránce najdete příklady:

 • Algebraické výrazy
 • Odmocniny
 • Lineární rovnice
 • Parametrické rovnice
 • Parametrické rovnice - tabulka
 • Soustavy rovnic
 • Slovní úlohy
 • Lineární nerovnice
 • Lineární nerovnice - tabulka
 • Kvadratické rovnice
 • Kvadratické nerovnice
 • Iracionální rovnice
 • Logaritmy
 • Logaritmické rovnice
 • Diskuse kvadratické rovnice
 • Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice
 • Absolutní hodnota
 • Exponenciální rovnice
 • a další ...

Web stránka je pravidelně doplňována o nové příklady ... teď už i z fyziky.

Odkaz na web stránku: www.priklady.eu

Poraďte se s námi o službách, které potřebujete. My vám připravíme konkrétní cenovou nabídku.

Kontaktujte nás

Zatiaľ ďakujem, a som veľmi spokojná so stránkou. Určite vás budem odporúčať aj ďalej!

Natália Jacošová
general manager