AlejTech/Novinky/Jsme první v tvorbě přístupných webových stránek
Přejít na navigaci

Jsme první v tvorbě přístupných webových stránek

Jsme první v tvorbě přístupných webových stránek
čtvrtek 2. července 2009

Na základě Zprávy o stavu přístupnosti webových stránek (Web Accessibility) ve veřejném i soukromém sektoru, kterou vydalo Ministerstvo financí SR, webová stránka našeho klienta dosáhla nejlepšího hodnocení.

Webové sídlo Slovenské obchodní inspekce dosáhlo z celé průzkumné vzorky nejvyšší rating přístupnosti (98,9%), což je nejvyšší hodnocení ve sledovaném období 1.1.2009 - 31.1.2009.


V předcházejícím období získala stará stránka SOI před redizajnem hodnocení přístupnosti o 34,1% nižší.

Další náš klient - Městská část Bratislava-Dúbravka - skončil v celkovém hodnocení na 6. místě s ratingem 95,7%.

V absolutním pořadí přístupnosti webových sídel územní samosprávy skončila Dúbravka na 1. místě spolu s Unií měst Slovenska a obcí Svätý Anton.

Zhotovitelem Zprávy o stavu přístupnosti webových stránek ve veřejném i soukromém sektoru je Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska na základě objednávky Ministerstva financí Slovenské republiky.

Celkové hodnocení pro období 01.01 - 31.01 2009
 Pořadí Název webového sídla Adřesa sídla Rating přístupnosti
1 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk
98,9 %
2 Ministerstvo financií SR www.mfsr.gov.sk 97,8 %
2 Slovenská národná knižnica www.snk.sk 97,8 %
2 Krajský školský úrad v Bratislave www.ksuba.sk 97,8 %
2 Slovenská pedagogická knižnica www.spgk.sk 97,8 %
6 Národná banka Slovenska www.nbs.sk 95,7 %
6 Mestská časť Bratislava-Dúbravka www.dubravka.sk
95,7 %
6 Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk 95,7 %
6 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.unms.sk 95,7 %
6 ÚV SR (Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny) www.caplovic.
vlada.gov.sk
95,7 %
6 Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk 95,7 %
6 Ústavný súd SR www.concourt.sk 95,7 %
6 Únia miest Slovenska www.unia-miest.sk 95,7 %
6 Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk 95,7 %
6 Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov.sk 95,7 %
6 MF SR (Informačný portál o informatizácii spoločnosti) www.informatizacia.sk 95,7 %
6 Obec Svätý Anton www.svatyanton.sk 95,7 %
17 Rada pre vysielanie a retransmisiu www.rada-rtv.sk 94,6 %
...
...
...
...
150
ÚPV SR (Databáza ochranných známok, úžitkových vzorov a patentov SR)
registre.indprop.gov.sk
/registre/?lang=sk
35,9 %

Absolutní pořadí přístupnosti webových sídel územní samosprávy pro období 01.01 - 31.01 2009
 Pořadí Název webového sídla Adřesa sídla Rating přístupnosti
1 Mestská časť Bratislava-Dúbravka
www.dubravka.sk
95,7 %
1
Únia miest Slovenska www.unia-miest.sk 95,7 %
1
Obec Svätý Anton www.svatyanton.sk 95,7 %
4
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto www.staremesto.sk 93,5 %
4
Obec Častá www.obec-casta.sk 93,5 %
4
Obec Šuňava www.sunava.sk 93,5 %
7
Obec Tomášov
www.tomasov.sk
91,3 %


Evropská komise popisuje přístupnost v oblasti webových stránek (Web Accessibility) jako schopnost osoby přistoupit na web. V podstatě se webové sídlo považuje za přijatelné, pokud ho mohou rovněž efektivně využívat nejen zdraví uživatelé, ale i uživatelé se zdravotním postižením. Obsah, funkce, služby, resp. jednotlivé elementy webových stránek by měly být přístupné pro co největší okruh uživatelů, a to bez ohledu na věk, zdravotní postižení nebo omezení koncové technologie uživatele.

Přístupná webová stránka je zároveň vytvořena tak, aby stejně akceptovala uživatelé s alternativními zobrazovacími zařízeními a také uživatele, kteří pracují s minoritním internetovým prohlížečem.

Předmět monitoringu: Rozpoznat a rozpracovat stav přístupnosti webových stránek ve veřejném i soukromém sektoru, zejména ve smyslu dodržování standardů W3C resp. standardů přístupnosti podle vyhlášky MF SR č.. MF/013261/2008-132 o standardech pro informační systémy veřejné správy.

Specifikace monitorování: přehled dodržování standardů přístupnosti webových stránek v rozdělené automatizované a sloučené manuální a automatizované formě.

Rating přístupnosti vyjadřuje výslednou úroveň přístupnosti v návaznosti na závazné požadavky pro přístupnost v podmínkách Slovenské republiky.

Na základě procentního vyjádření ratingu přístupnosti vypracovali hodnotící škálu, která člení webové sídla na tyto úrovně přístupnosti (v závorkách jsou uvedeny hodnoty ratingu přístupnosti):

  • nejvyšší úroveň přístupnosti(100 % - 96%)
  • vysoká úroveň přístupnosti (95 % - 90 %)
  • střední úroveň přístupnosti (89 % - 78 %)
  • snížená úroveň přístupnosti (77 % - 67 %)
  • nízká úroveň přístupnosti (66% - 55%)
  • velmi nízká úroveň přístupnosti (54 % a méně)

Absolutní pořadí webových sídel za období 2009 podle dosaženého ratingu přístupnosti (.pdf)
Zdroj: Ministerstvo financí SR

Tři důvody pro přístupnost:

  • webové stránky jsou přístupné každému a odstraňují šíření diskriminace v prostředí internetu
  • dodržování Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačních systémech veřejné správy a povinností uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 8. září 2008 č.. MF/013261/2008-132 o standardech pro informační systémy veřejné správy
  • lepší viditelnost a zvyšování SEO - optimalizace pro vyhledávače


Využijte naši službu Analýza přístupnosti a použitelnosti stránek (Web Accessibility / Web Usability)

Více info na: www.pristupne.sk  a www.informatizacia.sk  

Poraďte se s námi o službách, které potřebujete. My vám připravíme konkrétní cenovou nabídku.

Kontaktujte nás

Oceňujem prístup tímu spoločnosti AlejTech, ktorý okamžite reaguje na moje otázky a rieši podnety z našej strany.

Tomáš Božik
obchodný manažér Visual Connection