AlejTech/Novinky/AlejTech GOV – systém pro státní a veřejní správu
Přejít na navigaci

AlejTech GOV – systém pro státní a veřejní správu

AlejTech GOV – systém pro státní a veřejní správu
pondělí 18. května 2009

Slovensku legislativa stanovila standardy pro informační systémy veřejné správy, které ukládají povinnost dodržovat literu zákona pod hrozbou vysoké finanční pokuty!

Povinnost ze zákona č. 275/2006 Z. z.

V souladu s přijatým zákonem č.275/2006 Z.z. o informačních systémech veřejné správy, v § 3 odst. 3 písm. a) je správce povinen zajistit, aby informační systém veřejné správy vyhovoval standardům. Ministerství uloží pokutu podle §10 písm. b) od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk správci informačního systému veřejné správy, pokud poruší povinnosti v § 3 odst.3 písm. a).


Informace na internetových stránkách státních institucí musí být podle Zákona o informačních systémech veřejné správy č.. 275/2006 Sb čitelné pro všechny:

 • pro nevidomé
 • pro lidi se zrakovým postižením
 • pro uživatele menšinových webových prohlížečů

Zákon č.275/2006 Z. z. o informačních systémech veřejné správy ukládá povinnost:

 • stránka musí být plně funkční i po vypnutí grafiky a jazyka JavaScript
 • obrázky musí mít textovou alternativu (alternative text) - hlasové čtečky pro nevidomé tento text čtou
 • kontrast barvy pozadí a barvy písma musí být dostatečný kvůli lidem se zrakovým postižením
 • tabulky nelze použít pro strukturování obsahu stránky
 • velikost textu na stránce se musí dát ovládat ve všech prohlížečích


Představujeme Vám balíček určený pro orgány státní správy a územní samosprávy:

AlejTech CMS
 • ústřední vládní instituce - vláda a ministerstva
 • místní státní správa - krajské a obvodní úřady
 • specializovaná místní státní správa - na úsecích silniční dopravy a pozemních komunikací, pozemkového a lesního hospodařství, sociálních věcí, rodiny a služeb zaměstnanosti, ochrany životního prostředí, školství atd.
 • územní samospráva - města a obce
 • vyšší územní celky a samosprávní kraje
 • zájmová samospráva - soudní samospráva, veřejnoprávní korporace v oblasti pojišťovnictví, zdravotnictví, sociálních věcí, životního prostředí, kultury, školství, tělovýchovy, atd.
 • vysoké, střední a základní školy


Hlavní přínosy redakčního systému AlejTech GOV:

 • systém splňuje kritéria zákona č. 275/2006 Z. z. o informačních systémech veřejné správy
 • výrazná úspora provozních nákladů
 • možnost okamžité změny struktury a obsahu www stránky
 • jednoduché a intuitivní ovládání redakčního systému
 • jednoduché přidávání a editace podstránek
 • přístup do redakčního systému přes prohlížeč webových stránek (Internet Explorer, Firefox, Opera ...)
 • generuje XHTML validní web stránky podle W3C standardů
 • podpora SEO - Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače
Související dokumenty:

Nejčastejší nedostatky webstránek veřejní správy:

 • webstránky se nezobrazují správně v různých typech prohlížečů
 • nejsou validní podle W3C standardů
 • neobsahují informace uložené zákonem
 • chybějící RSS kanál pro publikování aktualit
 • nemají informace v anglickém jazyce
 • nesprávný tvar kontaktních údajů
 • nesprávné tvary URL adres a popisků

Pokud se rozhodnete pro řešení AlejTech GOV, vaše stránka bude přesně podle zákonů a posledních standardů webdesignu.

Viz také:

Poraďte se s námi o službách, které potřebujete. My vám připravíme konkrétní cenovou nabídku.

Kontaktujte nás

Najlepší redakčný systém, čo som videl – a videl som ich celkom dosť.

Ing. Roman Hesteric
www.priklady.eu